Tworzymy nowy standard w weterynarii.

W trosce o dobrostan czworonożnych przyjaciół – wszystkie ręce na pokład!

Poznaj markę VEBIOT®

Marka VEBIOT® należąca do grupy kapitałowej Olimp-Nutrifarm to wysokiej jakości preparaty weterynaryjne, przeznaczone dla zwierząt domowych. Tworzymy specjalistyczne suplementy diety i preparaty wspierające zdrowie i rozwój czworonożnych pupili. Od lat budujemy zaufanie właścicieli i hodowców, a także lekarzy weterynarii, dostarczając produkty, dzięki którym mogą jeszcze lepiej dbać o swoich podopiecznych. Naszym celem jest wprowadzenie nowego standardu w opiece lekarsko-weterynaryjnej i właścicielskiej, zapewnianie profesjonalnego wsparcia w żywieniu oraz leczeniu psów i kotów. Marka VEBIOT® powstała w celu zapewnienia lepszej jakości życia zwierząt oraz poczucia bezpieczeństwa ich opiekunów.

Grupa kapitałowa Olimp-Nutrifarm

VEBIOT® to projekt należący do grupy kapitałowej Olimp-Nutrifarm, za którą stoi:

0
Lat doświadczenia na rynku
0
Lat działalności w weterynarii
0
Zatrudnianych pracowników
0
Średnio zamówień dziennie

Technologia i zaplecze naukowo-badawcze

Inteligentne Centrum Logistyczne

‘Inteligentny’ magazyn Grupy Kapitałowej Olimp-Nutrifarm posiada zwalidowany system technologii procesów i systemów skomputeryzowanych zgodnie z GAMP 5.0, mający ogromne znaczenie w procesie dystrybucji produktów leczniczych.

Laboratoria

Nowoczesne laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt najwyższej klasy pozwalający dopracować nawet najbardziej skomplikowane i nowatorskie koncepcje produktowe.

Kadra naukowców

Osoby z doświadczeniem akademickim, naukowym i branżowym, często doktorzy, opracowujące koncepcje produktów i koordynujące wszelkie tematy dotyczące wspomnianych produktów na etapie badawczo-rozwojowym.

Głównym narzędziem prowadzonej przez grupę kapitałową polityki jakości jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności. System zarządzania jakością jest oparty na wdrożonych systemach: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 22000: 2006 (w tym zasady HACCP) oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania- GMP. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce, uzyskała certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie: „Projektowanie, produkcja, dystrybucja i marketing środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety w formie kapsułek, tabletek, koncentratów w proszku i napojów”. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie, że w łańcuchu żywnościowym (począwszy od produkcji surowca, transport, produkcję gotowego produktu, aż po Konsumenta) nie wystąpią słabe elementy, w których może dojść do wprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Ponadto Grupa posiada certyfikat dla systemu zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016-04 ‘Projektowanie, produkcja i sprzedaż nieaktywnych wyrobów medycznych w formie kapsułek, tabletek, koncentratów w proszku i w postaci płynnej’.

Inteligentne Centrum Logistyczne- czyli ‘inteligentny’ magazyn Grupy Kapitałowej Olimp-Nutrifarm posiada zwalidowany system technologii automatycznej procesów i systemów skomputeryzowanych zgodnie z GAMP 5.0, mający ogromne znaczenie w procesie dystrybucji produktów leczniczych.

GAMP 5.0 – walidację skomputeryzowanych systemów pomiarowych według GAMP 5.0 wykonuje się wraz z wdrożeniem pomiarowego systemu informatycznego w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach. Podczas walidacji udowadniamy i dokumentujemy fakt zgodności systemu informatycznego z pierwotnymi założeniami i wykazujemy w formie odpowiednich badań walidacyjnych, że system jest w stanie osiągać pożądane wyniki w sposób dokładny, niezmienny i powtarzalny. Fakt ten potwierdza walidacja zakończona wynikiem pozytywnym. Działanie skomputeryzowanego systemu pomiarowego wykorzystywanego przy dystrybucji produktów leczniczych może mieć wpływ na jakość produktu leczniczego, stąd jest elementem krytycznym i podlega walidacji.

Warto zaznaczyć, iż prawo farmaceutyczne nakazuje wydzielenie sektora w magazynie dla leków. GAMP 5.0 zastosowany w Grupie Kapitałowej Olimp-Nutrifarm pozwala na wydzielenie go w przestrzeni wirtualnej, co do tej pory nie było możliwe.

Grupa Kapitałowa Olimp-Nutrifarm korzysta z bazy najlepszych surowców. Do produkcji wykorzystuje surowce pochodzące od światowych liderów nowoczesnych technologii po to, aby z wysokiej jakości składników powstał produkt o możliwie najlepszych właściwościach. Niektóre z nich goszczą po raz pierwszy na krajowym rynku jako innowacje.

Grupa Kapitałowa Olimp-Nutrifarm opracowała bardzo restrykcyjne kryteria jakościowe, które musi spełnić każda firma dostarczająca surowce. Poza tym, z uwagi na fakt iż Grupa Kapitałowa przykłada ogromną wagę do jakości surowców, badaniom w kierunku zanieczyszczenia metalami ciężkimi, czystości mikrobiologicznej, zawartości wody oraz zawartości substancji czynnej, w większości przypadków, podlega każda partia surowców. Jeśli surowiec jest zapakowany w kilka opakowań pojedynczych (nawet należących do tej samej partii), każde z opakowań jest badane. Każda partia produktu gotowego również podlega określonym prawem badaniom.

Ponadto wybierając dystrybutora zwraca się uwagę na fakt standaryzacji surowców na zawartość konkretnych substancji aktywnych. Jeśli to tylko możliwe i uzasadnione, wybierane surowce są standaryzowane na możliwie najwyższą zawartość określonych substancji.

Co daje nam standaryzacja surowców?

Standaryzacja jest gwarancją utrzymania stałej zawartości substancji aktywnych w surowcu. Surowiec standaryzowany zawiera ściśle określoną ilość składników odpowiedzialnych za efekt prozdrowotny.

W procesie projektowania i wdrażania konieczna jest ścisła współpraca z pozostałymi działami – Kontroli Jakości, Rozwoju Analityki i Produkcyjnym.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Grupy Olimp-Nutrifarm są nowoczesne Laboratoria Kontroli Jakości (mikrobiologiczne, analityczne i fizykochemiczne). Laboratoria te wyposażone są w sprzęt o najwyższych standardach min.: aparaty do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, chromatograf gazowy GC, aparat do atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS, zestaw do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej TLC, aparat do badania czasu rozpadu, analizator rtęci, aparaty do badań pozostałości leku.

Dzięki laboratoriom jesteśmy w stanie ocenić np.: zawartość składników aktywnych, zbadać czystość mikrobiologiczną oraz parametry fizykochemiczne w surowcach, półproduktach, jak i wyrobach gotowych. Kontrola jakości przeprowadzana jest na wszystkich etapach wytwarzania a wszystko po to, aby w ręce klienta trafił pełnowartościowy i skuteczny produkt.

Inteligentne Centrum Logistyczne jest supernowoczesną jednostką wyposażoną w najnowszej klasy roboty oraz systemy np. system przeciwpożarowy polega na obniżonej, kontrolowanej zawartości tlenu- przy której niemożliwe jest zaprószenie ognia. Zawartość tlenu w części magazynowej jest tak niska, że niemożliwe jest tam przebywanie i pracowanie ludzi- pracują maszyny.