Przełącznik Nav

 

VEBIOT® jest częścią grupy kapitałowej Olimp-Nutrifarm, która posiada własne nowoczesne Centrum Badawczo - Rozwojowe:

  • kadra naukowców: osoby z doświadczeniem akademickim i branżowym, posiadające wykształcenie wyższe (często doktorzy) opracowujące koncepcje produktów i koordynujące wszelkie tematy dotyczące wspomnianych produktów na etapie badawczo - rozwojowym
  • laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy pozwalający dopracować koncepcje produktowe

 

Głównym narzędziem prowadzonej przez spółkę polityki jakości jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności. System zarządzania jakością jest oparty na wdrożonych systemach: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 22000: 2006 (w tym zasady HACCP) oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce, uzyskała certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie: „Projektowanie, produkcja, dystrybucja i marketing środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety w formie kapsułek, tabletek, koncentratów w proszku i napojów”. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie, że w łańcuchu żywnościowym (począwszy od produkcji surowca, transport, produkcję gotowego produktu, aż po Konsumenta) nie wystąpią słabe elementy, w których może dojść do wprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

 

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Grupy Olimp-Nutrifarm są nowoczesne Laboratoria Kontroli Jakości (mikrobiologiczne, analityczne i fizykochemiczne). Laboratoria te wyposażone są w sprzęt o najwyższych standardach min.: aparaty do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, chromatograf gazowy GC, aparat do atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS, zestaw do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej TLC, aparat do badania czasu rozpadu, analizator rtęci.

Dzięki laboratoriom jesteśmy w stanie ocenić np.: zawartość składników aktywnych, zbadać czystość mikrobiologiczną oraz parametry fizykochemiczne w surowcach, półproduktach, jak i wyrobach gotowych. Kontrola jakości przeprowadzana jest na wszystkich etapach wytwarzania a wszystko po to, aby w ręce Klienta trafił pełnowartościowy i skuteczny produkt.

 

 
 

W latach 2013-2015 Olimp Laboratories jako inwestor strategiczny zrealizował w ramach grupy Kapitałowej w spółce zależnej Nutrifarm, inwestycję ”Inteligentne Centrum Logistyczne”. W procesie powstawania Centrum wykorzystano nowatorską koncepcję sposobów magazynowania i logistyki, opartą na własnych wynalazkach i zgłoszeniach patentowych. Wdrożono rozwiązania niestosowane dotychczas w szeroko rozumianej branży farmaceutycznej.

Uwzględniono nowe trendy rozwojowe oraz wyzwania, przed jakimi stanie globalny rynek, przy czym zwrócono szczególną uwagę na konieczność zachowania pełnej kontroli jakości obsługiwanych produktów, potrzebę zabezpieczenia klientów przed sfałszowanymi wyrobami, a także na prawidłowość oraz skuteczność łańcucha dostaw i dystrybucji. Każde jednostkowe opakowanie produktu jest znakowane indywidualnym kodem pozwalającym prześledzić drogę od wytworzenia do dostawy do klienta.

Ponadto ICL posiada zwalidowany system technologii automatycznej procesów i systemów skomputeryzowanych zgodnie z GAMP 5.0, mający ogromne znaczenie w procesie dystrybucji produktów leczniczych.

 

 

OBECNIE INTELIGENTNE CENTRUM LOGISTYCZNE TWORZĄ:

  • automatyczny magazyn wysokiego składowania mierzący 32 m (SILO) o samoistnej konstrukcji regałowej mieszczący 12 000 palet, których obsługę zapewniają trzy automatyczne układnice wraz z systemem przenośników paletowych
  • magazyn Mini-Load, gdzie palety zastąpiono 11 000 pojemnikami Eurobox zapełnionymi opakowaniami zbiorczymi i jednostkowymi, które wydawane są przez 4 układnice. Ten wyjątkowy magazyn zasilany jest automatycznie przez robota depaletyzującego, który po przyjęciu palety umieszcza znajdujące się na niej towary w plastikowe pojemniki.