Dużo mówi się o kwestiach dotyczących zdrowego żywienia psów. Jednakże, żadne ilości makroskładników odżywczych nie zastąpią odpowiedniego nawodnienia organizmu psa. Utrata już 10-15% wody może być dla psa śmiertelna w skutkach. Dzienne zapotrzebowanie psa na wodę (spoczynkowa w warunkach umiarkowanej temperatury) można określić używając 2 metod:

  1. 2-3x sucha masa pożywienia
  2. 50-60 ml/kg masy ciała psa

Wraz z utratą wody oraz z kałem, dochodzi do utraty mikroelementów. Aby utrzymać organizm psa w równowadze należy dostarczyć mu odpowiednich ilości tych substancji. Działanie mikroelementów w organizmie jest wysoce skomplikowane i związane jest z oddziaływaniami na poziomie chemicznym, fizycznym. Oprócz tego, że składniki należy dostarczyć w odpowiedniej ilości, należy pamiętać że składniki te interreagują ze sobą oraz z treścią pokarmową. Przykładowo duże ilości błonnika w karmach dla psów mogą wiązać w znacznym stopniu składniki mineralne. Natomiast klasycznym przykładem współdziałania związków mineralnych ze sobą jest działanie pompy sodowo-potasowej (podstawowy metabolizm komórkowy- utrzymanie potencjału błonowego), które wymaga dostarczenia odpowiednich ilości sodu, potasu oraz magnezu. Wykorzystanie mikroskładników jest zależne również od cech warunkowanych genetycznie, co w kontekście ras psów może mieć niebagatelne znaczenie. Jednakże fenomen ten wymaga dalszych badań.

Określając zapotrzebowanie na minerały, obecnie musimy opierać się na wytycznych żywieniowych dla zwierząt towarzyszących np. tych zaproponowanych przez FEDIAF. Wytyczne te oraz opracowania naukowe, sugerują jednak korekty zapotrzebowania żywieniowego na poszczególne składniki żywieniowe oraz na wodę którą musi pobrać nasz pies. Jako, że nie mamy obecnie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych makroskładników i mikroskładników żywności, musimy odnieść się do zapotrzebowania na energię- parametr ten wiąże się z tempem metabolizmu psa. Zapotrzebowanie na składniki żywności psa, który wykonał godzinną lekką pracę należy przemnożyć przez 1,1 natomiast dzień ciężkiej pracy zwiększa to zapotrzebowanie nawet 4-krotnie. Ze względu na to, warto uzupełniać dietę psów o składniki mineralne, nie zapominając przy tym o dostarczeniu odpowiedniej ilości wody.