Otyłość u psów wiąże się z licznymi powikłaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu. Organizacje i rządy wielu krajów od dawna prowadzą liczne programy prozdrowotne zajmujące się tym problemem u ludzi. W tym kontekście, przeciwdziałanie otyłości nabiera rangi jednego z najważniejszych problemów zdrowotnych u psów. Do przyczyn otyłości zarówno u ludzi jak i psów zaliczamy: błędy żywieniowe, czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe, aktywność, czynniki psychologiczne oraz cechy kształtowane podczas rozwoju płodowego. Jakie są konsekwencje nadwagi i otyłości u psów? Jak stan ten u czworonogów różni się od otyłości u człowieka? Odpowiedź znajdziecie w artykule poniżej.

Zarówno ludzie jak i psy mogą chorować na syndrom metaboliczny. Otyłość jest zarówno objawem jak i przyczyną tego schorzenia. Ponadto lekarz może stwierdzić występowanie zaburzeń gospodarki cukrów i tłuszczy oraz nadciśnienie. W medycynie człowieka stan ten bezpośrednio wiąże się z pojawieniem się cukrzycy typu II, chorób wątroby i chorób układu sercowo-naczyniowego. Natomiast skutki syndromu metabolicznego u psów są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Wśród psów z tą chorobą, lekarze i naukowcy stwierdzali dotychczas zaburzenia pracy płuc, wątroby, układu krzepnięcia oraz układu immunologicznego.

Kolejnym układem którego praca jest narażona na wpływ podwyższonej masy ciała jest układ ruchu. Ortopedyczne powikłania otyłości to codzienna praktyka lekarzy weterynarii. Co więcej, wysoka masa ciała psa wymaga dodatkowej pracy od układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego podczas każdej czynności życiowej.

Otyłość i nadwaga wiążą się również z występowaniem endokrynopatii, nowotworów oraz zaburzeniem funkcjonowania układu moczowo-płciowego. Częstość występowania niektórych nowotworów (min. układu moczowego i układu pokarmowego) jest wyższa o 20% u osobników otyłych, aniżeli u osobników z prawidłową masą ciała. Według wstępnych badań związane jest to z podwyższonym stężeniem czynników wzrostu, czynników (pro)zapalnych oraz z podwyższoną tolerancją insuliny u osobników otyłych. Podsumowaniem powyższych rozważań niech będzie relacja obniżonej długości życia do podwyższonej masy ciała, która od lat stwierdzana jest przez naukowców u osób i zwierząt otyłych.